بزرگ ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

بزرگ: ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی قطعی آب نداریم، افت فشار چرا!

معان مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قطع آب پراکنده که در نقاط متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش شده، به علت وقوع اتفا

قطعی آب نداریم، افت فشار چرا!

قطعی آب نداریم، افت فشار چرا!

عبارات مهم : ایران

معان مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قطع آب پراکنده که در نقاط متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش شده، به علت وقوع اتفاق و تعمیرات بوده و به هیچ عنوان کمبود آب در پایتخت کشور عزیزمان ایران نداریم، ولی ممکن است به علت کم کردن ارتفاع مخازن در بعضی مناطق شاهد افت فشار آب باشیم.

افشین رحیم زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ممکن است در هنگام اتفاق افت فشار در یک منطقه حادث شود، اظهار کرد: هیچ برنامه ای جهت جیره بندی آب در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود ندارد و تمام تلاش ما این است که تابستان امسال را نیز مانند سال های قبل بدون مسئله کم آبی پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید بر این که تنها در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران ورودی سدها کم کردن محسوسی یافته هست، عنوان کرد: بعد از بررسی بارش باران تا آخر اردیبهشت ماه سناریوی تامین آب در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری می شود تا در این منطقه نیز در فصل تابستان دچار مسئله نشویم.

قطعی آب نداریم، افت فشار چرا!

چندی پیش نیز محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: علی رغم اینکه در اردیبهشت ماه شاهد بارندگی خوبی بودیم، ولی به علت نبود ذخیره کافی همچنان اوضاع منابع آبی در پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب نیست. آیا که میزان بارش ها نیز نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد منفی بوده است.

وی با اشاره به حجم مخازن سدهای پنج گانه پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: در حال حاضر حجم مخازن سدها ۷۲۲ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته که عددی معادل یک میلیارد و ۳۹ میلیون مترمکعب بوده، ۳۱۹ میلیون مترمکعب کم کردن داشته است و باید گفت که سدهای شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی سد لار و لتیان اوضاع بدتری را نسبت به سه سد دیگر دارند، به گونه ای که در حال حاضر سد ماملو ۱۶۵ میلیون مترمکعب سد طالقان ۳۰۳ میلیون مترمکعب، سد لار ۵۲ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۴۹ میلیون مترمکعب و سد امیر کبیر ۱۵۱ میلیون مترمکعب حجم دارد.

معان مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قطع آب پراکنده که در نقاط متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش شده، به علت وقوع اتفا

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | تابستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog