بزرگ ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

بزرگ: ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نظم و امنیت در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم است/ آشوبگران از صنف بازاریان نیستند ، پلیس پایتخت

سردار حمید هداوند جانشین مدیر پلیس پایتخت با اشاره به حضور نیروی انتظامی و استقرار نظم و امنیت در بازار گفت: ما خود را خدمت گذار مردم می‌دانیم و اجازه نخواهیم د

نظم و امنیت در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم است/ آشوبگران از صنف بازاریان نیستند ، پلیس پایتخت

پلیس پایتخت: نظم و امنیت در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم است/ آشوبگران از صنف بازاریان نیستند

عبارات مهم : امنیت

سردار حمید هداوند جانشین مدیر پلیس پایتخت با اشاره به حضور نیروی انتظامی و استقرار نظم و امنیت در بازار گفت: ما خود را خدمت گذار مردم می دانیم و اجازه نخواهیم داد کسی خللی در امنیت و آرامش مردم ایجاد کند.وظیفه ما این است که بازار را جهت صنف بازاریان و شهروندان امن کنیم که خدا را شکر، همکاران من با هماهنگی دیگر شرکت ها توانسته اند آرامش را به بازار برگردانند.

سردار هداوند با بیان اینکه نظم و امنیت در بازار حاکم هست، گفت: اجازه نخواهیم داد که کسی خللی در امنیت و آرامش مردم ایجاد کند.

به گزارش گروه تحریریه سایت؛ سردار حمید هداوند جانشین مدیر پلیس پایتخت با اشاره به حضور نیروی انتظامی و استقرار نظم و امنیت در بازار اظهار کرد: ما خود را خدمت گذار مردم می دانیم و اجازه نخواهیم داد کسی خللی در امنیت و آرامش مردم ایجاد کند.

نظم و امنیت در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم است/ آشوبگران از صنف بازاریان نیستند ، پلیس پایتخت

وی با اشاره به حوادث اخیر بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان داشت: معدود افرادی که به دنبال ایجاد آشوب های خیابانی هستند، به طور حتم از صنف بازاریان نیستند.

جانشین مدیر پلیس پایتخت افزود: امروز بازار جامعه ما بیش از هر وقت دیگری به آرامش نیاز دارد و باید تلاش کرد تا این امنیت به نحو مطلوب تامین شود.

سردار حمید هداوند جانشین مدیر پلیس پایتخت با اشاره به حضور نیروی انتظامی و استقرار نظم و امنیت در بازار گفت: ما خود را خدمت گذار مردم می‌دانیم و اجازه نخواهیم د

سردار هداوند گفت: وظیفه ما این است که بازار را جهت صنف بازاریان و شهروندان امن کنیم که خدا را شکر، همکاران من با هماهنگی دیگر شرکت ها توانسته اند آرامش را به بازار برگردانند.

واژه های کلیدی: امنیت | بازار | پلیس پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog