بزرگ ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

بزرگ: ایران میلیون تابستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی سحرخیزها کمتر افسرده می‌شوند

به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است صبح سریع از خواب بلند شدن یا بیدار بودن تا دیر وقت و نیز سخت از خواب بلند شدن عواملی هستند که ممکن است بر احتمال مبتلا ش

سحرخیزها کمتر افسرده می‌شوند

سحرخیزها کمتر افسرده می شوند

عبارات مهم : بیدار

نتایج یک بررسی نشان می دهد افراد سحرخیز کمتر در معرض مبتلا شدن به افسردگی هستند.

به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است صبح سریع از خواب بلند شدن یا بیدار بودن تا دیر وقت و نیز سخت از خواب بلند شدن عواملی هستند که ممکن است بر احتمال مبتلا شدن به پرسشها سلامت روان از قبیل افسردگی تاثیر بگذارند.

سحرخیزها کمتر افسرده می‌شوند

اکنون گروهی از محققان آمریکایی به بررسی رابطه بین وقت از خواب بیدار شدن و خطر مبتلا شدن به افسردگی پرداختند. به گفته محققان بین میل به به سریع از خواب بیدار شدن یا خوابیدن تا دیر وقت و خطر افسردگی رابطه وجود دارد.

در این مطالعه محققان به بررسی اطلاعات پزشکی ۳۲ هزار و ۴۷۰ زن که به طور میانگین ۵۵ ساله بودند، پرداختند. هیچ یک از این افراد در وقت شروع مطالعه به افسردگی مبتلا نبودند. همچنین فاکتورهای زیست محیطی از قبیل قرار گرفتن در معرض نور، برنامه کاری، تناوب خواب-بیداری و فاکتورهای دیگر همچون وزن، سطح فعالیت بدنی، مبتلا شدن به بیماری مزمن و مدت وقت خواب در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است صبح سریع از خواب بلند شدن یا بیدار بودن تا دیر وقت و نیز سخت از خواب بلند شدن عواملی هستند که ممکن است بر احتمال مبتلا ش

به گفته محققان از میان شرکت کنندگان ۳۷ درصد سحرخیز بوده، ۱۰ درصد از جمله افرادی بودند که شب ها تا دیر وقت بیدار بوده و ۵۳ درصد بین این دو گروه قرار داشتند.

محققان مشاهده کردند افرادی که صبح ها دیر از خواب بلند می شوند کمتر به زندگی یکسان تن در می دهند. همچینن احتمال مصرف سیگار در این افراد زیاد است.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، محققان همچنین با در نظر گرفتن فاکتورهای تعدیل کننده احتمالی اظهار داشتند: افراد سحرخیز ۱۲ تا ۲۷ درصد کمتر در معرض افسردگی هستند.

سحرخیزها کمتر افسرده می‌شوند

واژه های کلیدی: بیدار | بیداری | محققان | بیداری | افسردگی | مبتلا شدن | محققان آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog